Khóa Cửa Cuốn

Bảng Giá Khóa Cửa Cuốn

950.000 VND

Khoá cơ cửa tấm liền

Loại khoá cơ / khoá lắp ngang cửa

350.000250.000 VND

Điều khiển TEC

Loại Mã Gat / Tần số 433 MHZ

350.000300.000 VND

TEC Chống nước

Loại Mã Gạt / Tần số 433 MHZ

350.000300.000 VND

Điều khiển GP

Loại Mã Gat / Tần số 315 MHZ

350.000300.000 VND

Điều khiển 2200

Loại Mã Gat / Tần số 330 MHZ

400.000350.000 VND

Điều khiển YS168

Loại Mã Gat / Tần số 336 MHZ

450.000400.000 VND

Học Lệnh V1

Học lệnh mã nhảy/433/315/336/365

450.000400.000 VND

Học Lệnh YET

Học lệnh mã nhảy/433/315/336/365

500.000450.000 VND

Austdoor (3 nút)

Loại Mã Nhảy / Tần số 315MHZ

550.000500.000 VND

Austdoor (4 nút)

Loại Mã Nhảy / Tần số 315MHZ

600.000 VND

Austdoor gắn tường

Loại Mã Nhảy / Tần số 315 MHZ

450.000 VND

Điều Khiển YH

Loại Mã Nhảy / Tần số 433 MHZ