Lưu Điện

Bảng Giá Lưu Điện

2.450.000 VND

Lưu điện Maxvilla AN 800

Công suất: 800W/220v. Bảo hành: 12 Tháng

3.500.000 VND

Lưu điện Maxvilla AN 1200

Công suất: 1200W/220v. Bảo hành: 12 Tháng

2.400.000 VND

Lưu điện Titan 800

Công suất: 800W/220v. Bảo hành: 12 Tháng

2.400.000 VND

Lưu điện Titan 1000

Công suất: 1000W/220v.Bảo hành: 12 Tháng

4.600.0004.100.000 VND

Lưu Điện UPS P1000

tic hợp chế độ tự động xạc xả

6.500.0006.100.000 VND

Lưu Điện UPS P2000

tich hợp chế độ tự động xạc xả

3.600.0003.200.000 VND

Lưu Điện UPS AU7

tic hợp chế độ tự động xạc xả

4.400.0004.100.000 VND

Lưu Điện UPS AU12

tich hợp chế độ tự động xạc xả