Bộ Điều Khiển

Bảng Giá Bộ Điều Khiển

1.250.000 VND

Hộp nhận TEC

Loại Mã Gat / Tần số 433 MHZ

1.600.000 VND

Hộp YS 168 Đài Loan

Loại Mã Gạt / Tần số 433 MHZ

1.450.000 VND

Hộp nhận 2200

Loại Mã Gạt / Tần số 330MHZ

1.750.000 VND

Hộp nhận CH

Hộp nhận CH Mã Nhảy

1.850.000 VND

Hộp TEC Liền Lưu

Hộp TEC Liền Lưu Mã Nhảy

1.950.000 VND

Hộp nhận Austdoor AC

Mã nhảy / chưa tay đk

3.550.000 VND

Hộp nhận Austdoor AD 901

sử dụng cho cửa tấm liền austdoor

1.650.000 VND

Hộp ENGINES

Hộp ENGINES Mã Nhảy