Lưu Điện UPS MAXVILA

Bảng Giá Lưu Điện UPS MAXVILA

2.450.000 VND

Lưu điện Maxvilla AN 800

Công suất: 800W/220v. Bảo hành: 12 Tháng

3.500.000 VND

Lưu điện Maxvilla AN 1200

Công suất: 1200W/220v. Bảo hành: 12 Tháng