Động Cơ Motor

Bảng Giá Động Cơ Motor

3.500.000 VND

MAXVILLA 500KG

Model: ( chân chụm) AN 500 Dùng cho cửa < 2Om2. Bảo hành: 12 Tháng

3.600.000 VND

MAXVILLA 550KG

Model: ( chân chụm) AN 600 Dùng cho cửa < 2Om2. Bảo hành: 12 Tháng

3.100.000 VND

MAXVILLA 300KG

Model: ( chân chụm) AN 300 Dùng cho cửa < 2Om2. Bảo hành: 12 Tháng