Lưu Điện UPS TITAN

Bảng Giá Lưu Điện UPS TITAN

2.400.000 VND

Lưu điện Titan 800

Công suất: 800W/220v. Bảo hành: 12 Tháng

2.400.000 VND

Lưu điện Titan 1000

Công suất: 1000W/220v.Bảo hành: 12 Tháng